Termeni și Condiții

Aurora Power S.R.L., desemnată aici sub denumirea Aurora Power, este o societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social în Str. Tugomir Voievod, Nr. 19, București, 023493, având codul de înregistrare fiscală 34415622, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4930/2015 , e-mail office@aurorapower.ro.

Aurora Power S.R.L. este administratorul domeniului www.aurorapower.ro și a subdomeniilor acestuia, denumit în continuare Site.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majusculă vor avea înțelesurile menționate mai jos, dacă din context nu rezultă altfel.

Conținut:

 • toate informațiile din Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  și/sau
 • cuprinsul oricărui mesaj trimis Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor de către un angajat sau un terț împuternicit Aurora Power, prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  și/sau
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau un terț împuternicit Aurora Power Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor;
  și/sau
 • informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către Aurora Power într-o anumită perioada;
  și/sau
 • informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Aurora Power are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
  și/sau
 • date referitoare la Aurora Power, sau alte date privilegiate ale acestei societăți.

Produse și Servicii: orice bun și/sau prestație care urmează a fi furnizate de Aurora Power Clientului că urmare a încheierii Contractului.

Vizitator: orice persoană fizică ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de Aurora Power, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între Aurora Power și această persoană.

Utilizator: orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică, ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de Aurora Power, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între Aurora Power și această persoană și care și-a creat și utilizează un Cont pe Site.

Client: orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică, deținătoare a unui Cont în Site și care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni și condiții.

Cont: secțiune din Site accesibilă pe baza de înregistrare cu adresa e-mail și parolă, care permite Utilizatorului să transmită o Comandă sau să acceseze alte Servicii. În cazul Clienților cu cel puțin o Comandă la activ, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, Recenzii etc.).

Comandă: un document electronic, generat că urmare a accesării Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite Aurora Power intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Contract: o Comandă confirmată de Aurora Power, prin care Aurora Power este de acord să livreze Clientului anumite Produse și Servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu, prin modalitățile de plata puse de Aurora Power la dispoziția Clienților și Utilizatorilor.

Newsletter: mijlocul de informare periodică, exclusiv în format electronic, asupra Produselor și Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de Aurora Power într-o anumită perioada de timp.

Mesaj Tranzacțional: mijloc de informare punctuală transmis prin mijloace electronice Clientului ce poate conține informații despre crearea Contului pe Site, resetarea parolei Contului, informații despre Comandă, chestionar de satisfacție în urmă unei cumpărături, solicitare de scriere a unei Recenzii, alerte de preț etc.

Utilizare Abuzivă: utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia Aurora Power.

Recenzie: o evaluare realizată de un client al unui Produs sau un beneficiar al unui Serviciu, efectuată pe baza experienței personale de utilizare și a analizării conformității Produsului sau Serviciului cu specificațiile menționate de Aurora Power.

Evaluare: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client, Utilizator sau Vizitator față de un Produs sau Serviciu, prin acordarea unui calificativ reprezentat printr-un număr de stele cuprins între 1 (cel mai mic grad de satisfacție) și 5 (cel mai mare grad de satisfacție). Evaluarea poate fi acordată numai după scrierea unei Recenzii despre un Produs sau Serviciu și va fi întotdeauna asociată respectivei Recenzii.

Prin crearea unui Cont, orice Utilizator este de acord cu prezenții Termeni și condiții.

În cazul Clienților cu cel puțin o Comandă finalizată, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, Recenzii etc.) și oferă diverse facilități (introducere adrese alternative de livrare, comandă rapidă, discount-uri unice, etc.).

Aurora Power folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor aflate sub controlul sau (cum ar fi de exemplu securizarea traficului prin HTTPS la orice interacțiune cu Site-ul și integrarea unui firewall de proctecție în site) și depune toate diligențele în acest sens. Cu toate acestea, Aurora Power nu își poate asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de browser-ele sau problemele de securitate ale conexiunii de/la Internet ale Clienților și Utilizatorilor.

Accesul la Cont este permis numai Clienților și Utilizatorilor, accesul fiind protejat de o combinație dintr-o adresa de e-mail și o parolă. Aurora Power nu va cere niciodată parolă conturilor Clienților sau Utilizatorilor prin mesaje e-mail sau prin telefon. Clienții și Utilizatorii sunt sfătuiți să nu dezvăluie parolă de acces la Cont persoanelor care solicită acest lucru.  Aurora Power pune la dispoziția Clienților și Utilizatorilor informațiile privind propria politică de colectare a datelor personale, accesibilă în secțiunea Prelucrare date personale din Site.

Orice Vizitator al Site-ului se poate abona la Newsletter-ele Aurora Power. Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul abonat la Newsletter poate renunța oricând la primirea acestuia printr-un clic pe linkul de dezabonare prezent în toate Newsletter-ele Aurora Power.

Folosim anumite date cu privire la comportamentul Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului la interacțiunea cu Site-ul (de exemplu, produsele vizualizate sau cumpărate) pentru crearea unui profil, în scopul personalizării Newsletter-ului la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul s-a abonat, conform secțiunii de Prelucrarea datelor personale.

Renunțarea Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului la primirea Newsletter-elor nu implică și renunțarea la acceptul dat pentru prezenții Termenii și condiții.

Prin crearea unui Cont sau plasarea unui Comenzi, Clientul sau Utilizatorul înțelege că va primi mesaje tranzacționale, inclusiv informări cu privire la Comenzi nefinalizate, prin orice mijloace de comunicare aflate la dispoziția Aurora Power, folosind datele de contact oferite de Client sau Utilizator.

În cazul Clienților, Aurora Power își rezervă dreptul de le trimite informări comerciale prin mijloace electronice cu privire la produse sau servicii similare celor cumpărate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 506/2004.

Limba de redactare

Întregul Conținut, comunicarea dintre Aurora Power și Client, Utilizator sau Vizitator, precum și orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni și condiții sunt redactate în limba română. Prin luarea la cunoștință și acceptarea acestor Termeni și condiții Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul confirmă că înțelege pe deplin această limba.

Răspunderea Aurora Power

Aurora Power nu își asumă responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Aurora Power a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii sau pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, așa cum este definit acesta de legislația în vigoare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Aurora Power și Client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care această nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din București.

Reclamații, sesizări și sugestii

Pentru reclamații, sesizări sau sugestii privind Produsele și/sau Serviciile Aurora Power, Clienții, Utilizatorii sau Vizitatorii pot să contacteze Serviciul Asistență Clienți la adresa de e-mail office@aurorapower.ro. Ca o procedura de rezolvare internă a oricăror probleme privind Comandă și care nu par să fie rezolvate altfel, Clienții au la dispoziție formularul din pagină de Contact de pe Site. Aurora Power va răspunde unei astfel de reclamații în cel mult 48 ore. Însă în funcție de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate întinde până la 30 (treizeci) de zile.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul, în înțelegerea termenului din secțiunea Definiții și incluzând – dar nelimitându-se la acestea – logouri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezente pe Site, este proprietatea exclusivă a Aurora Power, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Aurora Power, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Aurora Power asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Aurora Power.

Orice Conținut la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Aurora Power și acesta, fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea Aurora Power cu referire la acel Conținut.

Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul poate copia, transferă și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care Aurora Power conferă Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit Conținut la care Clientul, Utilizatorul sau Vizitatorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui Conținut definit în acord, numai pe perioada existenței respectivului Conținut ori a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există. Respectivul acord nu reprezintă un angajament contractual din partea Aurora Power pentru Clientul, Utilizatorul, Vizitatorul sau un alt terț care are ori obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis Clientului, Utilizatorului sau Vizitatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Aurora Power și/sau al angajatului ori terțului împuternicit Aurora Power care a mijlocit transferul de Conținut față de respectivul Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele expres permise prin prezenții Termeni și condiții, ori prin acordul de utilizare care însoțește Conținutul, în măsură în care un astfel de acord există.

Orice problema legată de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin conținutul afișat pe Site poate fi semnalată la adresa de e-mail office@aurorapower.ro.

Politică Aurora Power privind prelucrarea datelor personale este parte integrantă din acest document și poate fi consultată aici.

Valabil din 29.03.2024, dată ultimei actualizări.