20,93 KW – Huawei

Puterea
20,93 KW

Tipul soluției oferite
Huawei

Locația
Pantelimon, Ilfov